opinnäytetyöt

Kestävän pakkauksen määritelmä.

Opinnäytetyö | Miten muotoillaan kestävä pakkaus?

Kaisa-Elina Koivisto selvitti teollisen muotoilun maisterityössään, millainen on kestävän kehityksen mukainen pakkaus ja millaisia ominaisuuksia kestävän pakkauksen suunnittelun metodeilla on. Kestävään kehitykseen liittyvät haasteet ovat monimutkaisia ja vaativat tarkastelua eri näkökulmista.

Opinnäytetyö | Towards a shared logic in Finnish hospital design

Annika Bengts tutki muotoilun maisterityössään, miten yhteinen logiikka sairaala- ja terveydenhuollon tilojen suunnittelussa voisi ratkaista alan isoja ongelmia. Muotoilun, liiketoiminnan ja teknologian yhdistävä yhteistyö on avain isojen ja kompleksisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Opinnäytetyö | Vastuullisuus tuoteviestinnän keinona tuotepolun esittämisessä

Anton Wikstedt selvitti opinnäytetyössään, neljän vaatetusalan yrityksen otantaryhmää hyödyntäen miten tuoteviestinnässä käytetyt vastuullisuusväittämät pitävät paikkansa. Hän uskoo, että tulevaisuudessa muotoilukoulutuksessa tuullaan ottamaan enemmän huomioon kiertotalous ja kestävyys.

Opinnäytetyö | Olympiaterminaalin asiakaskokemuksen kehittäminen

Piia Hanhirova kehitti satamaterminaalin asiakaskokemusta palvelumuotoilun keinoin yamk-opinnäytetyössään Improving the Customer Experience at the Olympia Terminal of the Port of Helsinki. Asiakaskokemuksen parantamisen lisäksi projekti auttoi jalkauttamaan muotoiluosaamista organisaatiossa, jossa suunta on vahvasti kohti asiakaslähtöisempää otetta.

Lunarier konseptiauto

Opinnäytetyö | Lunaliner Konseptiauto 2030

Matias Laaksonen suunnitteli opinnäytetyössään Oy Lunawood Ltd:lle ajoneuvon, jossa hyödynnetään puuta materiaalina. Ekologiset materiaalivalinnat ja tulevaisuuden skenaariot kaupunkien väestönkasvusta olivat merkittäviä ajureita aiheen taustalla.

Opinnäytetyö | Heebo-mobiilisovelluskonseptin suunnittelu

Essi Kipinoisen opinnäytetyö Heebo-mobiilisovelluskonseptin suunnittelu: nuorten hyvinvoinnin edistäminen esittelee toisen asteen opiskelijoiden hyvinvointia tukevan mobiliisovelluskonseptin. Työ oli Essille tilaisuus suuntautua käyttöliittymäsuunnitteluun ja syventää graafista osaamistaan.

Opinnäytetyö | Kuinka sanoittaa ja tuoda näkyväksi omaa osaamistaan?

Tänä keväänä julkaistu Suvi Laukkasen muotoilun opinnäytetyö Muotoilijan brändäys: kuinka sanoittaa ja tuoda näkyväksi omaa osaamistaan? tarkastelee sitä, miten muotoilukoulutuksen sisällöt vastaavat työelämän tarpeita ja tukevat muotoilijoiden työllistymistä opintojen jälkeen.