Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyö | Vastuullisuus tuoteviestinnän keinona tuotepolun esittämisessä

Anton Wikstedt selvitti opinnäytetyössään, neljän vaatetusalan yrityksen otantaryhmää hyödyntäen miten tuoteviestinnässä käytetyt vastuullisuusväittämät pitävät paikkansa. Hän uskoo, että tulevaisuudessa muotoilukoulutuksessa tuullaan ottamaan enemmän huomioon kiertotalous ja kestävyys.

Hei! Kuka olet ja mitä opiskelit?

— Olen Anton Wikstedt, ja olen valmistumassa muotoilijaksi Hämeen ammattikorkeakoulusta vaatetuksen profiilista. Tulin HAMK:iin siirto-opiskelijana tekstiilikonservoinnin opinnoista, ja sain ainutlaatuisen tilaisuuden yhdistää konservoinnissa oppimani analyyttisyyden muotoilun luovaan osaamiseen.

”Vastuullisen muodin markkinoinnissa mennään tällä hetkellä hyvin ’villin lännen’ periaatteella, koska vastuullisuudella ei ole virallista määritelmää

Opinnäytetyössäsi selvitit tuoteviestinnässä ilmenneiden vastuullisuusväittämien todenperäisyyttä. Miten toteutit selvitystyön?

— Selvitystyön havainnollistamiseen käytettiin otantaryhmää, joka koostui neljästä vaatetusalan yrityksestä, jotka kaikki toimivat ulkoilu- ja vapaa-ajan segmentissä. Yrityksiltä valittiin esimerkkituotteeksi T-paita, josta pyrittiin saamaan mahdollisimman kattavat tiedot yrityksen omista lähteistä. Tietoa verrattiin yrityksen yleiseen linjaukseen vastuullisesta toiminnasta. Tiedon todenperäisyyttä selvitettiin myös vertaamalla tuotetietoa yrityksen antamiin tietoihin tuoteketjun eri toimijoista.

Selvitystyön viitekehys. Kuva: Anton Wikstedt

Miten päädyit juuri tähän aiheeseen?

— Minua kiinnosti se, että miten vastuullisuutta voi ylipäätään määrittää alalla, jonka yritysten toiminnalla on aina sekä ekologisia että eettisiä vaikutuksia. Keskustelin ystäväni kanssa yritysten erilaisista vastuullisuuskäytännöistä. Ystäväni toi esille erään yrityksen pohtineen sitä, voivatko he ilmaista tuotteensa olevan vastuullinen, jos tuotteen komponentit on hankittu vastuullisesti, mutta yritys ei tiedä kyseisen tuotteen vetoketjun alkuperää. Oli absurdia ajatella, että toinen yritys ei halua markkinoida tuotetta vastuullisena sillä perusteella, että he eivät tiedä tuotteen vetoketjun alkuperää, kun taas joku toinen yritys lanseeraa “vastuullisia” mallistoja sillä perusteella, että tuotteet sisältävät luomupuuvillaa.

— Vastuullisen muodin markkinoinnissa mennään tällä hetkellä hyvin “villin lännen” periaatteella, koska vastuullisuudella ei ole virallista määritelmää. Tästä syntyikin kysymys siitä, onko kuluttajan mahdollista selvittää yritysten vastuullisuusväittämien syvyyttä.

Miten muotoilija voi vaikuttaa tuotteen vastuullisuuteen

— Teoreettisesti, riippuen täysin muotoilijan asemasta työelämässä, muotoilijan on mahdollista vaikuttaa paljon vastuullisuuskysymyksiin. Tähän vaikuttaa myös muotoilijan oma tausta, kokemukset ja kiinnostus aihetta kohtaan. Muotoilija voi vaikuttaa vastuullisuuskysymyksiin esimerkiksi suunnittelutyössä valitsemalla materiaalin, käytetyt tekniikat ja tuotantopaikat. 

Mikä oli yllättävää tekemässäsi selvitystyössä?

— Opinnäytetyössä minut yllätti se, kuinka vaikeaa yrityksiltä oli saada vastauksia esitettyihin kysymyksiin. Vastuullisuuskysymyksiin vastaaminen on vaikeaa, eikä opinnäytetyön saralla esitettyihin kysymyksiin vastaaminen todennäköisesti ole minkään yrityksen prioriteetti, opinnäytetyö on kuitenkin julkisesti kaikkien luettavissa.

— Vastaamatta jättäminen tai epämääräiset vastaukset vastuullisuuskysymyksiin eivät todennäköisesti palvele yrityksen imagoa aikana, jona jokaiselta yritykseltä vaaditaan kannanottoa vastuullisuuskysymyksiin. Yrityksen edustajanahaluaisin itse ainakin tiedon siitä, jos jokin toiminnassa ei vastaa yrityksen arvolupausta, tai vaihtoehtoisesti haluaisin mahdollisuuden korjata mahdollista virheellistä tietoa. Opinnäytetyön tekijänä olisin halunnut saada myös yritysten kommentteja esille työhöni, jolloin myös yritykset olisivat saaneet kertoa tarkemmin käytännöistään ja näkemyksistään. Osasin myös etukäteen arvata, että raaka-aineiden tuotannosta on vaikeaa saada tietoa, mutta jopa hyvin avoimesti toimivilta yrityksiltä oli vaikeaa saada tarkkaa tietoa raaka-aineista.

Opinnot ovat nyt takana. Mikä fiilis ja mitä seuraavaksi?

— Tämän vuoden kevät on ollut monelle todella raskas ja vaikea, ja oma valmistuminen tuntuu todella toissijaiselta. Toisaalta vaikeudet ovat myös näyttäneet kuinka tärkeää muutos on.

— Haluaisinkin tulevaisuudessa mahdollisesti toimia asiantuntijatehtävissä vastuullisuuskysymysten saralla. Vihreät vaatteet ovat yksi nopeimmin kasvavista tuoteryhmistä, ja uskon alan tarjoavan työtä esimerkiksi konsultoinnin ja palvelukonseptoinnin muodossa.

”Olen saanut paljon irti myös siitä, että koulutuksessa hyödynnetään kokonaisvaltaisesti digitaalisuutta ja teknologiaa.”

Mitä muotoilukoulutus on sinulle antanut?

— Muotoilukoulutus on syventänyt osaamistani muotoiluajattelun ja -kulttuurin osalta, sekä vahvistanut ammatti-identiteettiä. Sain myös paljon eväitä kestävän kehityksen periaatteiden opetuksesta omaan opinnäytetyöhöni. Oman tulevaisuuteni kannalta olen todella tyytyväinen siihen, että koulutus on tuonut liiketalouden ja yrittäjyyden näkökulmia, joka tukee omaa luovaa osaamista ja auttaa ymmärtämään työn arvoa. 

— Muotoilukoulutuksen laajuus mahdollistaa myös työskentelyn aloilla, jotka ovat oman pääaineen ulkopuolella, esimerkiksi konseptoinnin tai palvelumuotoilun kautta. Olen saanut paljon irti myös siitä, että koulutuksessa hyödynnetään kokonaisvaltaisesti digitaalisuutta ja teknologiaa.

Anna parhaat vinkit tuleville opinnäytetyön tekijöille!

— Omassa opinnäytetyössäni halusin profiloida omaa osaamistani tulevaisuuteni kannalta. Halusin myös tehdä opinnäytetyön aiheesta, joka aidosti kiinnostaa minua, ja josta voisi olla minulle hyötyä tulevalla urallani. Opinnäytetyötä tehdessä minua eteenpäin auttoi aiheen tarkka rajaus, selkeä aikataulutus — sekä varautuminen viivästyksiin.

Miltä mielestäsi näyttää muotoilukoulutuksen tulevaisuus

— Tulevaisuudessa muotoilukoulutuksessa tullaan ottamaan enemmän huomioon kiertotalous ja kestävyys. Lisäksi uskon, että kansainvälinen osaaminen yhdistettynä etätyöskentelyyn kasvattavat osuuttaan.

Antonin vinkit vastuulliseen kuluttamiseen:

  1. Vältä impulsiivisia ostoksia. Selvitä etukäteen tietoja tuotteesta, jonka tarvitset. Jätä ostamatta, varaa tai palauta tuote, jos et saa siitä tarpeeksi tietoa.
  2. Tiedustele tarvitsemiasi tietoja suoraan yritykseltä. Huomioi että yritykset harvoin kertovat epäonnistumisista tai negatiivisista asioista suoraan.
  3. Seuraa puolueettomien lähteiden tekemiä julkaisuja vaatetusalasta. Luotettavina pidetään esimerkiksi voittoa tavoittelemattomia Eetti ry:tä, Clean Clothing Campaing:ia joka tunnetaan Suomessa myös nimellä Puhtaat Vaatteet sekä Finnwatchia.
  4. Tutustu tuotteen valmistaneen yrityksen omistussuhteisiin.
  5. Onko yrityksellä kattavaa vastuullisuusstrategiaa? Laajempistrategia voi puhua kattavamman toiminnan puolesta, mutta ei ole automaattinen tae siitä. Jos yritys esimerkiksi puhuu paljon pakkausmateriaalien ympäristöystävällisyydestä, mutta muu jää kertomatta voi olla, että muihin asioihin ei ole juuri panostettu.
  6. Valmistusmaa ei takaa vielä kestävyyttä. Tuotteen raaka-aineet tai viimeistely on voitu tehdä useassa eri maassa. Usein tuotteeseen merkitään maa, jossa viimeinen työvaihe on tehty. Merkintä ei kuitenkaan ole pakollinen.
  7. Älä luota pelkkiin standardeihin. Esimerkiksi sertifioinnissa myöntäjä voi olla yritys itse. Tarkista taustat ja standardin puolueettomuus. Jokaisella standardilla on vahvuudet ja heikkoudet. Suosi tuotteita, jotka on vahvistettu usealla eri instanssin myöntämällä standardilla.
  8. Kaikki saman yrityksen valmistamat tuotteet eivät automaattisesti noudata sen strategiaa. Erilaiset tuotteet voivat olla vastuullisuudeltaan eri tasoisia.
  9. Millaista terminologiaa viestinnässä käytetään. Todistetaanko viestinnässä asioita tehdyksi vai perustuuko sisältö tulevaisuuden tavoitteisiin?
  10. Löytyykö tieto toisistaan riippumattomista lähteistä?

Lue opinnäytetyö täältä.


Kirjoitus on osa juttusarjaa, jossa esittelemme keväällä 2020 valmistuneita muotoilun opinnäytteitä ja niiden tekijöitä ympäri Suomen.