Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyö | Heebo-mobiilisovelluskonseptin suunnittelu

Essi Kipinoisen opinnäytetyö Heebo-mobiilisovelluskonseptin suunnittelu: nuorten hyvinvoinnin edistäminen esittelee toisen asteen opiskelijoiden hyvinvointia tukevan mobiliisovelluskonseptin. Työ oli Essille tilaisuus suuntautua käyttöliittymäsuunnitteluun ja syventää graafista osaamistaan.

Hei Essi! Kuka olet ja mitä opiskelit?

— Olen pienestä saaristokunnasta kotoisin, nyt lähes viisi vuotta Turussa asunut vastavalmistunut muotoilija. Opiskelin muotoilua Turun ammattikorkeakoulussa.

Mitä opintosi pitivät sisällään?

— Vaikka koulutukseemme ei kuulunut suuntautumista, olen mahdollisuuksien mukaan pyrkinyt suuntaamaan opintoni graafiseen suunnitteluun, palvelumuotoiluun ja käyttöliittymäsuunnitteluun.

Mikä oli opinnäytetyösi aihe?

Opinnäytetyön viitekehys. Kuva: Essi Kipinoinen

— Opinnäytetyönäni suunnittelin toisen asteen oppilaitoksiin suunnatun käyttöliittymästä ja asiasisällöstä koostuvan mobiilisovelluskonseptin, jonka tarkoituksena on edistää opiskelua ja nuorten hyvinvointia.

Miten päädyit tähän ideaan?

— Idea aiheelle syntyi omista kokemuksistani liittyen nykyisiin eri oppilaitosten käyttämiin verkkopalveluihin ja ohjelmistoihin, sekä halusta ehkäistä koko ajan yleistyviä nuorten mielenterveysongelmia. Itselleni oli myös lukioaikana hyvin vaikeaa sopeutua pieneltä paikkakunnalta tulleena uuteen kouluun. Mobiilisovelluksen ideana onkin luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vähentää epävarmuutta koko opiskeluyhteisön keskuudessa.

— Opinnäytetyön toteuttaminen ilman toimeksiantajaa oli haastavaa, mutta tällöin sain myös mahdollisuuden keskittyä juuri niihin osaamisalueisiin, joissa haluan kehittyä, eli käyttöliittymän ja käyttökokemuksen suunnitteluun.

Millaisiin asioihin erityisesti keskityit työssäsi?

— Helppokäyttöisen käyttöliittymän toteuttamiseksi tutkin kattavasti käytettävyyttä eri näkökulmista sekä hyvän käyttöliittymän piirteitä erityisesti mobiilisovelluksissa. Etenkin asiasisällön suunnittelussa halusin ottaa huomioon sovelluksen käyttäjäryhmän tarpeet ja toiveet eri tiedonhankinta- ja suunnittelumenetelmien avulla mahdollisimman asiakaslähtöisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Käytettävyys on tärkeä osa toimivaa mobiliisovellusta. Kuva: Essi Kipinoinen

Mihin olet tyytyväinen työssäsi?

— Aloittaessani opinnäytetyöni, minulla oli huoli siitä, onko aiheeni liian laaja ja ehdinkö toteuttamaan tavoitteeni mukaisen mobiilisovelluskonseptin. Onnistuin pitämään aiheen kuitenkin tiettyjen raamien sisällä ja käyttämään sopivan verran aikaa ja resursseja eri aiheiden tutkimiseen sekä jokaisen sovelluksen osan suunnitteluun. Olen siis tyytyväinen projektiin kokonaisuudessaan, eli siihen miten se haasteista huolimatta eteni toivotulla tavalla, sekä lopputulokseen, joka vastaa työn alussa asetettuja tavoitteita. 

Mitä muotoilukoulutus on sinulle antanut?

— Olen oppinut ymmärtämään mitä muotoilullinen ajattelu on, millaisia erilaisia muotoilun menetelmiä ja työkaluja voidaan tutkimuksessa tai suunnittelussa käyttää, ja miten erilaiset muotoiluprojektit ja suunnitteluprosessit etenevät. Tärkeämpänä kuitenkin pidän sitä, miten olen oppinut oikeiden työelämäprojektien kautta hyödyntämään juuri sitä tehokkainta toimintatapaa ja esimerkiksi oikeanlaisia menetelmiä aina tilannekohtaisesti.

— Muotoilukoulutus antoi minulle kokonaisuudessaan paljon enemmän, mitä osasin odottaa. Neljän vuoden opinnot kasvattivat minua sekä ammatillisesti että ihmisenä, ja ohjasivat minua lähemmäs sitä, mitä haluan tulevaisuudessa tehdä.

Opinnot ovat nyt takana. Mikä fiilis?

— Tällä hetkellä odotan innolla, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, vaikka tietämättömyys siitä hiukan jännittääkin.

Mitä seuraavaksi?

— Ainoana tavoitteenani on itseni kehittäminen sekä ihmisenä että urani kannalta, joten lähden rohkeasti kokeilemaan minua kiinnostavia asioita, ja pidän kaikki vaihtoehdot avoinna. Ensisijaisesti pyrkimyksenäni on suunnata työnkuvani käyttöliittymäsuunnitteluun ja pidemmän tähtäimen tavoitteena on yrittäjyys.

— Mutta mitä ikinä tulevaisuudessa teenkään, uskon että tulen hyödyntämään työssäni muotoilulle tyypillisiä toimintatapoja ja ajattelutapaa.

Millaiset terveisiä haluat jättää tuleville opinnäytetyön tekijöille?

— Opinnäytetyön suhteen kannattaa jo aiheen valinnan aikana olla rohkea, mikäli oikeasti haluaa panostaa omaan uraansa muotoilijana. Eli jos tuntuu siltä, että osaaminen ei riitä työn toteuttamiseen, mutta aihe vaikuttaa muuten mielenkiintoiselta, kannattaa se pitää ehdottomasti varteenotettavana vaihtoehtona.

— Oman opinnäytetyöni aikana opin paljon uusia asioita aiheen ympäriltä tekemisen kautta. Oman kokemukseni mukaan parhaiten voi kehittyä, kun uskaltaa poistua omalta mukavuusalueeltaan. Aiheen valinnassa kannattaa myös pohtia omia tulevaisuuden unelmia ja tavoitteita, sillä opinnäytetyö saattaa olla esimerkiksi työnhaussa se ratkaiseva tekijä, josta työnantaja näkee osaamisesi ja potentiaalisi haluamaasi työtehtävään.

Lue Essin opinnäytetyö täältä.


Kirjoitus on osa juttusarjaa, jossa esittelemme keväällä 2020 valmistuneita muotoilun opinnäytteitä ja niiden tekijöitä ympäri Suomen.