Uutiset

Virtuaalisen etäläsnäolon pilotointia

Missä määrin virtuaaliset läsnäolon ja työnteon muodot voivat tuoda ratkaisuja työelämään? Tätä pohditaan ja tutkitaan Metropolian muotoilussa. Maailman muuttuessa mm. digitalisaation ja ilmastonmuutoksen siivittäminä työn tekeminen on murroksessa. Samaan aikaan kuin maailma toimii yhä globaalimmin, meidän tulisi vähentää yhteiskuntamme hiilijalanjälkeä, jota erityisesti eri matkustamisen muodot kartuttavat. Muotoilun alalla valmistus on siirtynyt maantieteellisesti etäämmälle suunnittelusta, töitä tehdään monikansallisesti tuotteiden valmistussyklien ollessa nopeampia kuin koskaan ennen. Tämän myötä kommunikaatio ja toistemme ymmärtäminen on yhä tärkeämpää. 

(lisää…)

Muotoilua virtuaalitodellisuudessa

Virtuaalitodellisuus, lisätty todellisuus, VR, AR, XR. Tällä lapsella on monta nimeä.

Virtuaalitodellisuus on visualisointitapa, jossa kappaleita voidaan tarkastella kuin ne olisivat todellisina, aivan katsojan edessä. Markkinoilla on tällä hetkellä monenlaisia ratkaisuja virtuaalitodellisuuden tai lisätyn todellisuuden esittämiseen.

(lisää…)