vastuullisuus

Opinnäytetyö | Vastuullisuus tuoteviestinnän keinona tuotepolun esittämisessä

Anton Wikstedt selvitti opinnäytetyössään, neljän vaatetusalan yrityksen otantaryhmää hyödyntäen miten tuoteviestinnässä käytetyt vastuullisuusväittämät pitävät paikkansa. Hän uskoo, että tulevaisuudessa muotoilukoulutuksessa tuullaan ottamaan enemmän huomioon kiertotalous ja kestävyys.