luento

Kevään 2020 Studia Generalia

Kevään 2020 aikana järjestetään vielä kolme Studia Generalia -luentoa: Lapin yliopistossa, Turun AMK:ssa ja Savoniassa.