Työelämäorientoitunut projektioppiminen

Lapin yliopisto järjesti maaliskuussa Finnish Design Academyn toimijoille suunnatun työpajan, jonka tavoitteena oli löytää ratkaisuja työelämälähtöisen muotoilukoulutuksen kehittämiseksi. Työpajassa työelämäorientoituneesta projektioppimisesta väitöskirjan tehnyt FT Solja Upola esitteli mitä työelämälähtöisyys tarkoittaa ammattikouluympäristössä.

Työpajan satoa

Teksti: Piia Rytilahti

Finnish Design Academyn keskeisenä painopisteenä on muotoilukoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Rovaniemen työpajapäivän tavoitteena oli yhdessä osatoteuttajien kanssa pohtia, mitä työelämälähtöisyys muotoilukoulutusta tarjoavissa organisaatioissa käytännössä tarkoittaa. Asiasta alustamassa ja työpajatyöskentelyä ohjaamassa oli aiheesta vastikään väitellyt filosofian tohtori Solja Upola, joka on väitöstutkimuksessaan analysoinut laajan ja monipuolisen aineiston useista työelämälle ohjatuista projektiopinnoista Lapin koulutuskeskus REDUssa vuosilta 2008–2017. Tämän design-tutkimuksen projektioppimisen toimeksiannot ovat liittyneet visuaalisen markkinoinnin projekteihin tuottaen tulokseksi erilaisia palvelumuotoilutuotteita.

Työpajassa syntyi antoisaa keskustelua muun muassa Upolan projektioppimisen mallin soveltuvuudesta muotoilukoulutusta tarjoavien organisaatioiden jokseenkin joustamattomiin järjestelmiin, jotka eivät aina parhaimmalla tavalla kykene vastaamaan yrityselämän nopeisiin muutoksiin. Upolan mukaan hänen tutkimuksensa tuloksena syntynyt työelämäorientoitunut projektioppimisen malli on keskeinen oppimisen menetelmä yritysten kanssa toimittaessa, sillä autenttisissa työelämän oppimisympäristöissä toteutettuna se motivoi opiskelijoita luoden kuitenkin opiskelijoiden näkökulmasta turvalliset, yhteisölliset puitteet toiminnalliseen ja design-perusteiseen työskentelyyn. 

Lisää väitöstutkimuksesta:
Solja Upola: Työelämäorientoitunut projektioppiminen ammatillisen koulutuksen kontekstissa. Lapin yliopistopaino. Rovaniemi 2019. Acta Universitatis Lapponiensis 385, ISBN 978-952-337-119-4. ISSN 0788-7604. PDF: Acta electronica Universitatis Lapponiensis 252. ISBN 978-952-337-120-0. ISSN 1796-6310.

Julkaisu on saatavilla verkossa osoitteesta: https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/63628

Osallistujat pääsivät prototypoimaan palveluita perinteisesti Legoilla, sekä SINCO palvelumuotoilulaboratoriossa.

Päivän päätteeksi tutustuimme Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan laboratorioihin ja pajoihin, joista erityisesti palvelumuotoilulaboratorio SINCO innosti osallistujat suunnittelija Samuel Aholan johdolla kokeilemaan palvelujen ketterää protoilua.