Tavoitteena toimiva yritysyhteistyö

Muotoilun koulutuksella on pitkät perinteet yritysten ja julkisten toimijoiden kanssa tehtävistä opiskelijaprojekteista. Tiiviillä korkeakoulu-yritys -yhteistyöllä lisätään työelämälähtöisyyttä koulutuksessa ja opiskelijoiden sujuvaa työllistymistä opintojen jälkeen.

Teksti: Ilkka Kettunen

Yritysyhteistöiden kehittämiseksi korkeakoulujen ja yritysten välille tarvitaan toimivia kumppanuusmalleja. Parhaillaan työn alla oleva, työnimellä Yritysyhteistyön pelikirja kulkeva opas tarjoaa käytännön tapoja ja työkaluja yritysyhteistyöprojekteihin muotoilukoulutuksessa.

Erilaisia käytänteitä

Korkeakoulujen nykyisiä yhteistyömalleja kartoitettiin Aalto ARTSissa järjestetyssä työpajassa, jossa esiteltiin eri koulutusorganisaatioiden yritysyhteistyöhön liittyviä toimintatapoja sekä niihin liittyviä mahdollisia haasteita. Muotoilualan koulutusorganisaatioiden lisäksi työpajaan osallistui yrityksien edustajia, luennoitsija Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulusta ja Ornamon edustajat. 

Tommi Vihervaaran (KTM) luento Yritysyhteistyö opetuksessa herätti kuulijajoukon omalla kokemuksellaan erilaista yritysprojekteista, niiden hinnoittelusta ja sopimuksien tärkeydestä.

Työpajassa keskusteltiin myös yrityskentän ja oppilaitosten välisestä kilpailutilanteesta, sekä oppilaitoksessa tehtävien projektien roolista suhteesta yrityskenttään. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tuotekehityksen alkupää ja konseptoiva vaihe tapahtuu oppilaitoksessa ja varsinainen tuotteen jatkokehitys muotoilutoimistossa.  

Työpajan yhteenvetona tuotettiin kysymyksiä, joihin muotoilukoulutuksen yhteistyöverkoston tulisi ottaa kantaa: 

  1. Mitä tavoitteita tulisi asettaa Finnish Design Academyn yhteiselle alustalle, joka mahdollistaa eri koulutusorganisaatioiden oman profiilin mukaisen osaamisen myymisen ja ulkopuolisille yrityksille mahdollisuuden löytää oikeat työntekijät?
  2. Millainen on yhteinen yritysyhteistöiden tuottamisen malli?
  3. Kuinka korkeakoulujen yritysyhteistyössä huomioidaan opiskelijan näkökulma niin, että toiminta on reilua kaikille osapuolille, toiminta edistää opiskelijoiden työllistymistä muotoilualalle sekä yritysyhteistyö on olemassa ja se on aitoa? 

Yritysyhteistyön pelikirja

Savonian muotoilun yliopettaja Ilkka Kettunen laatii yritysyhteistyököytänteistä kerätyn materiaalin pohjalta teoksen, joka hahmottaa korkeakoulujen muotoilun koulutusohjelmien suoraa yhteistyötä yritysten kanssa. Projekti kulkee työnimellä Yritysyhteistyön pelikirja.

Pelikirjassa käsiteltäviä teemoja ovat mm.:

  • muotoiluoppimisen pedagoginen tausta
  • opiskelijan näkökulmaa yritysprojektissa
  • yritysprojektin organisointi
  • muotoiluprosessin eteneminen
  • hinnoittelu
  • tekijänoikeus- ja teollisuusoikeuskysymykset
  • eettiset kysymykset

Pelikirjan on tarkoitus toimia tietopohjana ja keskustelun avaajana muotoilun opiskelijalle ja opettajalle, sekä yritysten edustajille.


Lisätietoja yritysyhteistyömallien kehityksestä:

Ilkka Kettunen
ilkka.kettunen@savonia.fi / 044 7855830