Mitä muotoillaan tulevaisuudessa?

Muotoilualan tulevaisuuden osaamistarpeiden määrittely on keskeisessä osassa muotoilukoulutuksen kehitystyötä. Viimeisen puolen vuoden aikana aihetta on kartoitettu niin muotoilukoulujen henkilöstön, kuin työelämäedustajienkin voimin kolmessa työpajassa.

Kuva: Emmi Putkonen

Teksti: Emmi Putkonen

Viimeisin työpaja painottui tulevaisuuden muotoilijan osaamistarpeisiin. Kutsuimme muotoilualan asiantuntijajoukon pohtimaan, mihin suuntaan muotoiluala on kulkemassa vallitsevien trendien valossa. Mitä on muotoilutyö tulevaisuudessa? Kuka muotoilee? Mitä ovat muotoilun kohteet?

Tulevaisuusmuotoilija Minna Koskelon fasilitoimassa työpajassa yhteistä työskentelyä pohjusti vallitseviin megatrendeihin ja niiden ilmentymiin pureutuva esitys. Trendit kytkytyivät kolmeen teemaan: ihminen keskiössä, talous tienhaarassa ja yhteyden palautus. Nämä koko maailmaan vaikuttavat ilmiöt toimivat ajureina osallistujien visioille siitä, mitä ovat tulevaisuuden muotoilun kohteet ja mitä osaamista niiden muotoiluun vaaditaan.

Mitä on tulevaisuuden muotoilutyö

Nähtiin, että tulevaisuudessa muotoilu voisi ottaa vieläkin laajemmin haltuun uusia rajapintoja ja osa-alueita esimerkiksi politiikassa tai datan suojaamisessa. Koulutuksessa tämä tarkoittaisi yhä vahvemmin muotoilun perusosaamiseen ja metataitoihin panostamissa ja erikoistuvan osaamisen oppiminen tapahtuisi työelämässä. Tosin alalla tarvitaan edelleen niin syväosaajia, kuin moniosaajiakin. 

Kaikki ei kuitenkaan muutu. Muotoilijan perusosaamien, kuten konkretisointi, kuvittelun taito (luovuus), kiteyttämisen taito ja ihmisymmärrys mahdollisesti säilyvät myös tulevaisuudessa. Löytyisikö näistä pysyvistä teemoista muotoiluosaamisen perusta ja muista aloista erottavat tekijät, joiden päälle voidaan rakentaa tulevaisuuden uusia rajapintoja?  

Tulevaisuusvisiot koulutuksen ajureina  

Tulevaisuustyö jatkuu kerättyä ainestoa analysoiden ja rikastaen. Skenaarioita lähdetään rakentamaan isojen teemojen kuten teknologian, yhteiskunnan ja systeemisyyden ympärille – huomioiden nykytilan ja tulevaisuuden. Mikä muuttuu ja mikä pysyy?  

Jatkossa painopiste siirtyy takaisin muotoilun koulutukseen. Aineistosta työstettävät mahdolliset tulevaisuuskuvat toimivat yhtenä suunnannäyttäjänä ja ennakoinnin työkaluna muotoilukoulutuksen jatkuvalle uudistumiselle.