Blogi | Tehdäänkö tulevaisuuden muotoilutyö virtuaalitodellisuudessa?

Metropolia XR-Designing lehtori Markku Luotonen käy blogikirjoituksessaan läpi virtuaalitodellisuuden asemaa tulevaisuuden muotoilutyössä.

GLUE-ympäristön testaus. Kuva: Markku Luotonen

Teksti: Emmi Putkonen

VR, eli virtuaalitodellisuus (virtual reality) on pitkään puhututtanut teknologia, jota ollaan jo parin kymmenen vuoden ajan oltu useampaan otteeseen kuoppamassa. Blogikirjoituksessaan Markku Luotonen kuitenkin uskoo, että tulevaisuudessa VR-teknologiat tulevat vakiintumaan yhä vahvemmaksi osaksi muotoilutyötä.

VR-ympäristöt mahdollistavat muotoilutuotteiden suunnittelun , mallintamisen ja katselemisen sekä muotoilutiimin ja asiakkaiden välisen etäyhteistyön. Tuoteita on mahdollista suunnitella sekä arvioida kevyesti, nopeasti ja kustannustehokkaasti ilman fyysisiä prototyyppejä. VR tuo siis lisäarvoa nopeuttamalla muotoiluprosessia.

Tämän kaltaisen etäyhteistyön mahdollistavat sovellukset tulevat olemaan lähivuosina muotoilun arkipäivää.

Markku Luotonen

Vaikka VR-teknologioissa on edelleen ongelmia käytettävyydessä ja toimintavarmuudessa, on kehitys ollut ja todennäköisesti tulee olemaan nopeaa. Luotonen tunnistaa, että uuden teknologian käyttöönotto on työlästä. Jotta ymmärrettäisiin näitä haasteita paremmin, Metropoliassa toteutettiin pedagoginen kokeilu, jossa toteutettiin muotoilukurssin arviointiin yhdistyvä etäläsnäolo. Vaikka kaikki VR-etäläsnäolokokeiluun osallistuneet kokivat tekniikan olevan mielenkiintoinen, hyödyllinen ja etätyöskentelyä helpottava, kokeilu paljasti myös hyvin käytännönläheisiä haasteita.

Lue Markku Luotosen blogikirjoitus Metropolia Tikissä-blogista: