Kansainvälisiä verkostoja Cumuluksesta

Finnish Design Academyn järjestämä sessio Design conversations: Finnish Design – New Education Collaboration Model osana Rovaniemellä Lapin yliopiston Taiteiden ja muotoilun tiedekunnan järjestämää Cumulus-konferenssia 29.–31.5. Keskustelutilaisuus keräsi huoneen täydeltä uusista kansallisista ja kansainvälisistä yhteistyömalleista kiinnostuneita muotoilukoulujen edustajia ympäri maailmaa.

Teksti: Tarja-Kaarina Laamanen

Puolentoista tunnin sessio alkoi Ari Känkäsen (LAMK) pitämällä lyhyellä FDA-projektin esittelyllä, minkä jälkeen päästettiin osallistujat ääneen. Pirjo Seddikin (HAMK) luotsaamassa keskustelussa keskistyttiin seuraaviin kysymyksiin: Minkälaisia yhteistyö- tai verkostomalleja teillä on muotoilun korkeakoulujen välillä? Mikä on ollut yhteiset intressit yhteistyöhön? Syventääksemme käsitystä näistä kuulemistamme käytänteistä kysyimme myös käytännön oppeja, joita koulut ovat saaneet yhteistyön aikana – mikä on toiminut ja mikä ei.

Keskustelun aikana kuulimme paljon kiinnostavia käytäntöjä, miten muotoilukoulut tekevät yhteistyötä kansallisesti tai kansainvälisesti. Tämän tilaisuuden suosi osoitti, ettei yhteistyön kehittäminen ole iso asia vain meillä Suomessa, vaan siitä ollaan kiinnostuneita myös maailmanlaajuisesti.

Tilaisuudessa kuulimme esimerkkejä mm. Intiasta, Hollannista, Saksasta, Kiinasta ja Qatarista, mistä saimme kerättyä arvokasta tietoa ja ideoita yhteistyömallin kehittämiseksi Suomessa. Seuraavaksi lähdemme pohtimaan mikä toimisi ja mikä ei.

Kuulemistamme esimerkeistä hyvin toimivina nähtiin kansalliset yhteistyökuviot, jotka pääosin toimivat yhden teeman, kuten jaettujen kurssien ympärillä. Vaikuttaisi siltä, ettei FDAn kaltaista yhteistyömallia ole muualla maailmassa. Sen sijaan kansainvälisiä yhteistyökuvioita oli runsaasti. Yksittäiset koulut ympäri maailmaa vaikuttaisivat tekevän runsaasti yhteistyötä keskenään mm. toteuttamalla yhteisiä projektikursseja. Kansainvälisessä yhteistyössä kuitenkin kohdataan usein pitkien etäisyyksien tuomat haasteet, kuten aikaero tai kommunikaatio.

Finnish Design Academy sai tilaisuudesta hyviä ideoita yhteistyömallin kehittämiseksi. Toivottavasti keskustelu antoi jotain myös osallistujille!