Projektista

Finnish Design Academy on yksi Opetus- ja Kulttuuriministeriön Korkea­koulutuksen kärkihankkeista. Projekti tukee korkea­koulutuksen ja tutkimuksen Vision 2030 -toimeenpanoa. Rahoitus on myönnetty vuoden 2020 loppuun asti.

Finnish Design Academyssä on mukana seitsemän muotoilualan ammattikorkeakoulua ja kaksi yliopistoa.

Yhdessä

Aalto-yliopisto
Hämeen ammattikorkeakoulu
LAB-ammattikorkeakoulu
Lapin yliopisto
Laurea-ammattikorkeakoulu
Metropolia ammattikorkeakoulu
Savonia ammattikorkeakoulu
Turun ammattikorkeakoulu
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Projektin koordinointi:
LAB-ammattikorkeakoulu, Muotoiluinstituutti

Projektipäällikkö:
Ari Känkänen, ari.kankanen@lab.fi