Opinnäytetyöt

Osana Finnish Design Academya on opiskelijoiden mahdollista toteuttaa myös projektin teemoihin sidottuja opinnäytetöitä. Opinnäytteitä on odotettavissa niin alemmista kuin ylemmistäkin korkeakoulututkinnoista.


Työn alla

Opiskelijan osaamisen arviointi
Paula Nurminen
LAMK, Muotoiluinstituutti

Tavoitteena on kartoittaa, miten muotoilun koulutuksessa saatu osaaminen vastaa työelämän tarpeita sekä kehittää harjoittelun ja yhteistyön malli.

Opinnäytetyön tekijä menee kokeneen muotoilijan työpariksi toimistotyöhön ja arvioi osaamistaan suhteessa työtehtävien vaatimuksiin. Aineistoa vahvistetaan haastattelemalla 4–5 vuotta sitten valmistuneita.

Muotoilijan brändäys
Suvi Laukkanen
Savonia ammattikorkeakoulu

Tuotemuotoilun opiskelija Suvi Laukkanen tutkii opinnäytetyössään muotoilijan brändäystä sekä oman osaamisen sanoittamista ja näkyväksi tekemistä.


Opinnäytetyöaiheet

Taiteen maisterin opinnäytetyöt
Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta

Lukukaudella 2019-2020 on tarjolla pro gradu -aiheita liittyen etäläsnäoloon, apurobotteihin, palvelumuotoiluun ja VR/XR-ympäristöihin.

Lisätietoja: Piia Rytilahti, piia.rytilahti@ulapland.fi

Onko sinulla mielessä hankkeen teemoihin liittyvä aihe? Ole rohkeasti yhteydessä oman koulusi yhteyshenkilöön ja kysy mahdollisuuksista.


Julkaistut opinnäytteet

Tietokonekotelo VR-laitteistolle
Eetu-Kasper Heikkinen, teollinen muotoilu, Metropolia

“Opinnäytetyössäni suunnittelen tietokonekotelon VR-laitteiden käyttöön ja -säilytykseen, Metropolian XR-designin tarpeen pohjalta. Opinnäytetyö koostuu tutkimuksesta, suunnitteluprosessista sekä lopputuloksen tarkastelusta. Tavoitteenani on suunnitella toimiva konsepti määriteltyjen suunnitteluajureiden avulla. Suunnitteluajurit koostuvat käyttäjän tarpeista, sekä teknisistä- ja muotoilullisista kriteereistä. Kriteerit määrittyvät opinnäytetyön tutkimusosiossa syntyneiden tulosten- sekä omien havaintojen pohjalta.

Lopputuloksena on perusteltu konsepti tietokonekotelosta ja sen ominaisuuksista.”

Eetu-Kasper Heikkinen, 2019

Tutustu opinnäytetyöhön täältä.