Opinnäytetyö | Lunaliner Konseptiauto 2030

Matias Laaksonen suunnitteli opinnäytetyössään Oy Lunawood Ltd:lle ajoneuvon, jossa hyödynnetään puuta materiaalina. Ekologiset materiaalivalinnat ja tulevaisuuden skenaariot kaupunkien väestönkasvusta olivat merkittäviä ajureita aiheen taustalla.