Finnish Design Academy tarjoaa entistä sujuvammat tavat ja työvälineet kouluttautua muotoilualan ammatteihin ja siirtyä työelämään. Seuraavan kahden vuoden aikana rakennamme uudenlaisen muotoilun yhteistoimintamallin, jonka tavoitteena on vahvistaa muotoilualan korkeakoulutuksen roolia kansallisessa innovaatio­eko­systeemissä sekä uudistaa muotoilukoulutusta vastaamaan entistä paremmin työelämän osaamistarpeisiin. Hanke toteutetaan yhteistyössä kaikkien Suomen muotoilualan korkeakoulujen kanssa.


Löydetään muotoilualan korkeakouluille omat profiilit ja laaditaan kansallinen profiilikartta.

Tuotetaan yhteistä koulutustarjontaa.

Toteutetaan digitaalisia oppimisympäristöjä.

Luodaan ratkaisuja opiskelijoiden työelämä­valmiuksien kehittämiseksi.

Tuotetaan avoimien muotoilualan opintojen tarjonta.

Lopputuloksena syntyy kansallinen FDA alusta, yhteistoimintamalli ja foorumi.


Ajankohtaista