Hanke koostuu seitsemästä osatoteutuksesta, joissa:

Löydetään muotoilualan korkeakouluille omat profiilit ja laaditaan kansallinen profiilikartta.

Tuotetaan yhteistä koulutustarjontaa.

Toteutetaan digitaalisia oppimisympäristöjä.

Luodaan ratkaisuja opiskelijoiden työelämä­valmiuksien kehittämiseksi.

Tuotetaan avoimien muotoilualan opintojen tarjonta.

Lopputuloksena syntyy kansallinen FDA alusta, yhteistoimintamalli ja foorumi.

Ajankohtaista

Työelämäorientoitunut projektioppiminen

Lapin yliopisto järjesti maaliskuussa Finnish Design Academyn toimijoille suunnatun työpajan, jonka tavoitteena oli löytää ratkaisuja työelämälähtöisen muotoilukoulutuksen kehittämiseksi. Työpajassa työelämäorientoituneesta projektioppimisesta väitöskirjan tehnyt FT Solja Upola esitteli mitä työelämälähtöisyys tarkoittaa ammattikouluympäristössä.