Yhteystiedot

Lahden ammattikorkeakoulu, Muotoiluinstituutti

Ari Känkänen, projektipäällikkö
ari.kankanen@lamk.fi

Aalto yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Severi Uusitalo
severi.uusitalo@aalto.fi

Hämeen ammattikorkeakoulu

Mirja Niemelä
mirja.niemela@hamk.fi

Kakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Marjo Suviranta
marjo.suviranta@xamk.fi

Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta

Satu Miettinen
satu.miettinen@ulapland.fi

Laurea-ammattikorkeakoulu

Sami Kauppinen
sami.kauppinen@laurea.fi

Metropolia ammattikorkeakoulu

Merja Kosonen
merja.kosonen@metropolia.fi

Savonia-ammattikorkeakoulu

Ilkka Kettunen
ilkka.kettunen@savonia.fi

Turun ammattikorkeakoulu

Tarmo Karhu
tarmo.karhu@turkuamk.fi

Ornamo ry

Salla Heinänen, toiminnanjohtaja
salla.heinanen@ornamo.fi