Siirry suoraan sisältöön

Kevätfoorumi 2020 syntyy yhteistyössä opiskelijoiden kanssa

Viime keväänä Finnish Design Academyn Kevätfoorumi käsitteli muotoilualan murrosta ja muotoilutyön erityispiirteitä. Tänä vuonna Kevätfoorumi toteutetaan opiskelijoiden toimesta opiskelijoille.

Teksti: Emmi Putkonen & Anna Muukkonen

Suunnittelu aloitettiin marraskuun lopussa muotoilun opiskelijoista kootun tiimin voimin. Anna Muukkosen fasilitoiman yhteiskehittämispäivän tavoitteena oli päästä tapahtuman suunnittelussa alkuun ja löytää tapahtuman teema. Tapaaminen järjestettiin Otaniemessä, missä itse Kevätfoorumikin tulle olemaan.

Osallistujat valitsivat kuvan, joka vastaa heidän odotuksiaan tulevalle Kevätfoorumille.

Opiskelijoiden näköinen Kevätfoorumi

Mikä mietityttää?
Ensimmäisessä tehtävässä opiskelijoiden tuli vapaasti ja mahdollisimman monipuolisesti kertoa post-it lapuilla minkälaisia ajatuksia ammatilliseen tulevaisuuteen liittyy. Post-it laput jaoteltiin sen jälkeen teemoittain yhteen. Esiin nousi erityisesti mm. mielekäs työnteko, työn saanti, tulevaisuuden haasteet sekä miten kehittää ammattilaisuutta valmistumisen jälkeen.

Mitä miljöö tarjoaa?
Lounaan jälkeen osallistujia kierrätettiin Aallon opiskelijan toimesta ympäri Otaniemen kampusaluetta tarjoten inspiraatiota tilojen ja miljöön puolesta. 

Unelmien tapahtuma
Iltapäivällä työpajassa pyydettiin opiskelijoita pohtimaan minkälaisista komponenteista mahtava tapahtuma koostuu, minkälaisia fyysisiä elementtejä se sisältää sekä mistä erilaiset positiiviset ja elämykselliset tunnereaktiot syntyvät.

Lopuksi kaikki osallistujat kokosivat yhtä isoa kanvasta tuoden kaiken pohtimansa mukaan, mitä koko Kevätfoorumi tulisi ja voisi sisältää.

Millaisen tapahtuman opiskelijat haluavat?

Tulevan Kevätfoorumin teemaksi valikoitui Meaningful Future. Alustavat ideat tapahtuman sisältöön ovat:

  • Inspiraatioesitykset: puhujia
  • Verkostoitumista: lounge
  • Installaatioita
  • Osallistavaa toimintaa: esiintymisklinikat, työpajat, testialustat, hackathonit
  • Satelliittiyhteyksiä muihin kouluihin
  • Ruokaa, musiikkia ja koristeita
  • Lopuksi tietenkin myös jatkot!
Osallistujat vasemmalta alkaen: Emmi Putkonen, Vera Värn, Anna Muukkonen, Suvi Laukkanen, Noora Niskanen, Kaisa Minkkinen ja Cansu Pylkkänen. Kuvasta puuttuvat: Siru Hannula ja Eetu-Kasper Heikkinen sekä etänä osallistuneet Jenni Isomaa sekä Piia Rytilahti.

Kevätfoorumin toivotaan muodostuva jokavuotiseksi opiskelijavetoiseksi tapahtumaksi, jonka toteutumista pyritään tässä kehittämisessä mahdollistaa. Tapahtuman tavoitteena on tarjota syötettä FDA:lle niin muotoilualan kehittämiseksi, kuin viestiä ulkopuolisille muotoilualan koulutuksesta.


Tuleva Kevätfoorumin päätapahtuma sijoittuu 16.4. Aalto-yliopistoon ja mahdollisia etäsatelliitteja toivotaan saatavan muihin yhteystyökouluihin vastaavaan aikaan. Kevätfoorumin kieli tulee olemaan englanti, päätapahtumapaikan mukaan.