Muotoiluosaaminen ja korkeakoulujen yhteisen koulutustarjonnan tuottaminen

Keskeinen painopiste on työelämäyhteyksien kehittäminen, joista tärkeimpiä on tuoreimman uraseuranta-aineiston perusteella kyky sanoittaa omaa osaamista. Tehtävänä on terävöittää viestintää koulutuksen tuottamasta osaamisesta.

Korkeakoulut kehittävät yhteisesti muotoilun elinikäistä oppimista ja uudenlaisten muotoilukompetenssien rakentamista konkreettisin metataidoin, joita ovat verkkopohjainen itsenäinen oppiminen, oppiminen globaalista asiantuntija-aineistosta, monialaisen asiantuntija-aineiston tunnistaminen, uuden osaamisen tunnistaminen ja henkilökohtaisen oppimissuunnitelma itsenäinen tekeminen. Lisäksi kartoitetaan toimenpiteitä, joilla opiskelijat voisivat kaikkialla Suomessa työllistyä laadullisesti mahdollisimman nopeasti valmistumisensa jälkeen.

Päätoteuttaja: Lapin yliopisto
Yhteistyössä: Savonia, Laurea, Metropolia ja XAMK


Ajankohtaista