Avainsana: oppimisympäristöt

Virtuaalisen etäläsnäolon pilotointia

Missä määrin virtuaaliset läsnäolon ja työnteon muodot voivat tuoda ratkaisuja työelämään? Syksyllä 2019 yhteistyössä Metropolian ja Lapin yliopiston kanssa tehtyihin etäläsnäolon pilotointeihin valittiin suomalainen Glue-virtuaaliympäristö. Kokeilujen tarkoituksena on perehtyä erilaisiin vaihtoehtoihin ja ymmärtää niiden moninaisia mahdollisuuksia sekä haasteita.

Muotoilua virtuaalitodellisuudessa

Virtuaalitodellisuus, lisätty todellisuus, VR, AR, XR. Tällä lapsella on monta nimeä. Virtuaalitodellisuus on visualisointitapa, jossa kappaleita voidaan tarkastella kuin ne olisivat todellisina, aivan katsojan edessä. Markkinoilla on tällä hetkellä monenlaisia ratkaisuja virtuaalitodellisuuden tai lisätyn todellisuuden esittämiseen.