Profilointi

Löydetään muotoilualan korkeakouluille omat profiilit ja laaditaan kansallinen profiilikartta.

Tuotetaan koulutuksen profiilikartta, jota voidaan hyödyntää muotoilun korkeakoulutuksen kehittämisen välineenä. Profiilikarttaa voivat hyödyntää korkeakoulujen lisäksi myös muut muotoilun alan koulutuksen kehittämisen intressiryhmät, kuten elinkeinoelämä, opiskelijat ja työmarkkinajärjestöt. Kartta toimii myös hyvänä informaatiolähteenä koulutukseen hakeutuville.

Profiilikartta sisältää tietoa muotoilualan korkeakoulujen profiileista, kooulujen roolista muotoilukouluksessa, alueellisista osaamistarpeita sekä strategian muotoilukoulutuksen kehittämiselle tulevaisuudessa.

Päätoteuttaja: LAMK
Yhteistyössä: Aalto-yliopisto, Metropolia ja Ornamo ry


Ajankohtaista