Opinnäytetyö | Kohti uutta teollisen muotoilun harjoittelumallia

Paula Nurminen laati osana teollisen muotoilun opinnäytetyötään Kohti uutta teollisen muotoilun harjoittelumallia Tähtimallin tukemaan entistä paremmin opiskelijoiden työelämäharjoitteluja.