Opinnäytetyö | Kuinka sanoittaa ja tuoda näkyväksi omaa osaamistaan?

Tänä keväänä julkaistu Suvi Laukkasen muotoilun opinnäytetyö Muotoilijan brändäys: kuinka sanoittaa ja tuoda näkyväksi omaa osaamistaan? tarkastelee sitä, miten muotoilukoulutuksen sisällöt vastaavat työelämän tarpeita ja tukevat muotoilijoiden työllistymistä opintojen jälkeen.