Opinnäytetyö | Collaboration matters: A retrospective of three user-centred building projects at Aalto University

Julianna Nevari tutki maisterityössään yhteiskehittämisen merkitystä rakennushankkeissa sekä mistä yhteiskehittämisessä ylipäätään on kyse. Kimmoke maisteriopintoihin ja opinnäytetyöhön tuli halusta ymmärtää entistä syvemmin käyttäjälähtöisen kehittämisen ja palvelumuotoilun ydintä.