Ympärivuotinen opiskelu

Tuotetaan avoimien muotoilualan opintojen tarjonta.

Osatoteutuksessa luodaan muotoilun avoimista opinnoista kattava yhteinen valtakunnallinen kokonaistarjonta opintoja, joka palvelee alan opiskelijoita ja alalle opiskelemaan hakeutuvia. Tarjonta sisältää tutkintoihin hyväksyttävinä opintoina ja ne soveltuvat kaikille, jotka haluavat laajentaa ja päivittää ammatillista osaamistaan.

Päätoteuttaja: XAMK
Yhteistyössä: Savonia ja HAMK

Ajankohtaista