Työelämäyhteistyö

Korkeakouluopiskelijoiden työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksien sekä koulutuksen ja TKI-toiminnan yhteyksien kehittäminen.

Tavoitteena on uudistaa korkeakoulujen ja muotoilukentän työelämäyhteistyön käytäntöjä kehittämällä ja implementoimalla työelämäyhteistyön ennakointimalli. Tavoitteena on johdattaa muotoilun opiskelijat työelämään nuorempana, sekä mahdollistaa muotoilukoulutuksen tiiviimmän vuorovaikutuksen yritysten ja julkisen sektorin kanssa. Tämä lisää myös opiskelijan yrittäjyysvalmiuksia muotoilupalveluiden tarjoajana tai innovaatioiden kaupallistajana sekä tuottajana.

Lisäksi osatoteutuksessa kootaan muotoilua kouluttavien korkeakoulujen TKI-toiminnan käytäntöjä ja luodaan työkaluja yhteisten tutkimusteemojen esittelyyn ja kootaan muotoilun tutkimusryhmä. Osatoteutus tuottaa  yhteistä oppimateriaalia ja -sisältöjä opinnäytetöiden ohjaukseen ja muotoilun tutkimusmenetelmiin kaikkien korkeakouluopiskelijoiden käyttöön. Yhteistä FDA-alustaa hyödynnetään myös opinnäytteiden ja tutkimustulosten julkistamiseen sekä kaikki suunnittelualoille tärkeän sopimus-, IPR-osaamisen ja tietouden jakamiseen.

Päätoteuttaja: Savonia
Yhteistyössä: LAB, Turku AMK

Ajankohtaista