Profilointi

Löydetään muotoilualan korkeakouluille omat profiilit ja laaditaan kansallinen profiilikartta.

Osatoteutuksessa tuotetaan koulutuksen profiilikartta, jota voidaan hyödyntää muotoilun korkeakoulutuksen kehittämisen välineenä. Profiilikarttaa voivat hyödyntää korkeakoulujen lisäksi myös muut muotoilun alan koulutuksen kehittämisen intressiryhmät, kuten elinkeinoelämä, opiskelijat ja työmarkkinajärjestöt.

Päätoteuttaja: LAB
Yhteistyössä: Aalto-yliopisto, Metropolia ja Ornamo ry

Ajankohtaista