Kansainvälisyys

Korkeakoulutuksen kansainvälisyyden ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen edistäminen.

Kartoitetaan, kokeillaan ja konseptoidaan erilaisia muotoiluintensiivisiä keinoja ja menetelmiä monialaiseen sekä kansainväliseen liiketoimintaan tähtäävään TKI-toimintaan. Selvitystä tehdään yhteistyössä niin korkeakoulujen välillä kuin korkeakoulujen sisällä eri alojen kanssa, sekä yritysten ja eriliasten organisaatioiden kanssa.

Tuloksena syntyy käytännön työkaluja ja menetelmiä opiskelun ja työelämän monialaiseen ja kansainväliseen yhdistämiseen. Koulutustuotekonseptit tuodaan osaksi Finnish Design Academyn (FDA) tarjontaa.

Päätoteuttaja: HAMK
Yhteistyössä: Turku AMK ja Laurea

Ajankohtaista