FDA yhteistyömalli

Luodaan kansallinen FDA kokonaiskonsepti, yhteistoimintamalli ja foorumi.

Finnish Design Academy on muotoilualan korkeakoulujen yhteistyömalli ja foorumi. Sen tavoitteena on luoda uudenlainen toimintamalli muotoilun alan korkeakoulutuksen tarkoituksenmukaiselle työnjaolle ja yhteistyölle elinkeinoelämän kanssa. Yhteistä alustaa hyödynnetään parhaiden käytäntöjen jakamiseen, uuden muotoiluosaamisen strategisen kehitystyöhön sekä sen käytännön toteuttamiseen.

Pilottivaiheessa Finnish Design Academy järjestää vuosittaisen Muotoilun Kevätfoorumin sekä Muotoilun Kesäkoulun työskentelyn tulosten jakamiseksi ja kehittämiseksi.

Päätoteuttaja: Aalto-yliopisto
Yhdessä: kaikki hanketoimijat

Ajankohtaista