Shared studies

Developing models and tools for workilife oriented design education.

Päätoteuttaja: University of Lapland
Yhteistyössä: Savonia, Laurea, Metropolia & XAMK