Working life cooperation

Korkeakouluopiskelijoiden työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksien sekä koulutuksen ja TKI-toiminnan yhteyksien kehittäminen.

Management: Savonia
In collaboration: LUAS, TUAS & Ornamo